Modernisering av hiss

Hissen är en stor och viktig del i fastigheten. Alla hissar slits med åren och risken finns att man får driftstörningar. Med en regelbunden service och en bra dialog så undviker man oplanerade hisstopp. Att byta ut en hiss medför stora kostnader och är inte alltid nödvändigt. I dom flesta fallen går det att modernisera hissen vilket är både miljövänligare och billigare. Vid modernisering kan man behålla stora delar av hissen och endast behöva byta slitdetaljer, dörrar, el-styrningen mm. Vi jobbar med dom ledande hissleverantörerna och är inte knuten till någon utan har ett brett utbud att välja mellan. Vi på Upplands hiss hjälper er att hitta den bästa lösningen och tar ansvar från projektering till färdig hiss.

Vår personal har lång erfarenhet inom hiss vilket gör att vi når våra högt ställda kvalitets mål.