Nyproduktion

När det kommer till nya hissar så har vi ett brett utbud att välja mellan. Vi jobbar med flera av dom ledande leverantörerna. Våra styrsystem är öppna för alla viket gör att fastighetsägaren har valmöjlighet att välja serviceföretag och är inte låst till ett företag. Detta gör att det är både billigare och lättare att få tag på reservdelar oberoende av vilket serviceföretag man anlitar.

I vårt program har vi allt från plattformshissar till stora hydraul och linhissar.

Vi försöker alltid vara med i ett tidigt skede under projekteringen för att hjälpa kunder så valet av hiss blir så bra som möjlig både vad det gäller funktion och ekonomi.

Vår personal har lång erfarenhet inom hiss vilket gör att vi når våra högt ställda kvalitets mål.