Service

Förebyggande underhåll minimerar risken för oplanerade stopp och håller kostnaderna nere. Vi jobbar förebyggande med att upptäcka delar som börjar bli slitna. Vid ett servicebesök kontrollerar tekniker hissens status och informerar om han hittar något som kan medföra driftstörningar. Detta gör att vi kan ha en bra dialog med fastighetsägaren och planera för eventuella reparationer. Vi utför service och reparationer på i princip alla hissar på marknaden. Vi har flera olika alternativ på serviceavtal som anpassas efter kundens önskemål.

Vi har jour dygnet runt årets alla dagar och är snabbt på plats ifall hissen skulle stanna. Vår servicepersonal har lång erfarenhet vilket gör att kunden kan känna sig trygg i alla lägen.

Vi är med vid årliga säkerhetsbesiktningen och åtgärdar eventuella anmärkningar. Vår ambition är att hjälpa våra kunder till ett bekymmersfritt hissägande.

Vi är en relativt liten organisation vilket gör att det är lätt att skapa personlig kontakt med vår servicepersonal.

service-och-reparation-av-hissar